Uitvaartvereniging St. Barbara logo

Contact

Bij een overlijden kunt u direct contact met onze uitvaartleiders opnemen:

Adrie de Groot
06 - 22 696 431

Anja de Groot - Tijm
06 - 50 605 505

Liesbeth Bruin
06 - 20 800 243

Els Jonker
06 - 34 956 504

De Algemene Begrafenisvereniging Sint Barbara / De Laatste Eer heeft vier uitvaartleiders. 

De namen en telefoonnummers ziet u hier links in de groene balk.

Waarschuwt u eerst de dienstdoende huisarts. Deze maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister.

Ga na of de overledene een testament of een uitvaart-codicil heeft. Neemt u daarna contact op met één van onze uitvaartleiders

Iedereen kan contact opnemen met één van de uitvaartleiders om de begrafenis of crematie van een familielid te verzorgen, ook als de overledene geen lid is van de begrafenisvereniging.

Onder de kop "voor leden" leest u wat de voordelen zijn voor leden.